voorwaarden

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Als u zich in een acute noodsituatie bevindt en als u aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag voor urgentie indienen. Lees onderstaande situaties en voorwaarden goed door.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken toe. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag.

l

Welke situaties zijn wel reden voor urgentie?

 • U bent slachtoffer van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld.
 • U ontvangt woonkostentoeslag van de gemeente Tilburg, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk.
 • U moet uw eigen woning gedwongen en onverwacht verlaten.
 • U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is.
l

Welke situaties zijn geen reden voor urgentie?

  • Uw relatie eindigt, of is kort geleden geëindigd. Misschien kunt u wel extra inschrijfduur aanvragen.
  • U moet verhuizen in verband met een fysieke beperking. Misschien kunt u een WMO verhuisverklaring aanvragen.
  • U woont in bij familie of vrienden en de situatie is onhoudbaar geworden.
  • U bent zwanger, gaat trouwen of samenwonen.
  • U hebt psychische problemen.
  • U woont permanent op een vakantiepark en dit is niet langer toegestaan.
  • U moet uw woning gedwongen verkopen door eigen schuld of verantwoordelijkheid.
  • Uw huurovereenkomst eindigt of uw verhuurder wilt de woning verkopen.
  • U huurt een tijdelijke woning.
  • Uw woning is in slechte staat en heeft achterstallig onderhoud.
  • U ervaart overlast van uw buren of omgeving.
  • U wilt herenigen met uw partner en/of kinderen uit het buitenland.
  • U wilt terugkeren of bent teruggekeerd uit het buitenland.
  • Uw woning is te klein of te groot. Misschien kunt u van woning ruilen.
  • U wilt dichter bij familie wonen.
  • U komt uit detentie.
  l

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

   Als alle voorwaarden op u van toepassing zijn, kunt u een urgentieaanvraag indienen. Dit betekent niet dat u urgentie toegewezen krijgt. Dit beoordeelt de urgentiecommissie.
  • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit die voldoet aan één van de situaties waarin u urgentie kunt aanvragen.
  • U woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
  • U bent buiten uw eigen schuld in deze situatie terechtgekomen.
  • U heeft bewijsstukken die uw situatie ondersteunen.
  • Een woning is daadwerkelijk een oplossing voor uw situatie.
  • U staat ingeschreven bij Woning in Zicht en:
   • U heeft geen blokkade* op uw inschrijving.
   • U staat niet langer dan 98 maanden ingeschreven.
   • Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen is vanaf 01-01-2022 niet hoger dan € 45.013,- 

  * Heeft u een blokkade wegens overlast of een huurschuld? Dan controleren we bij de corporatie of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. We vragen of u de helft van de openstaande schuld heeft afbetaald én of er voor de andere helft een goedlopende betaalregeling loopt.

  Urgentieaanvraag indienen

  Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u urgentie aanvragen.

  Aanvullende vragen?

  Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.