voorwaarden

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Als u zich in een acute noodsituatie bevindt en als u aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag voor urgentie indienen. Lees onderstaande situaties en voorwaarden goed door.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken toe. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag.

l

Welke situaties zijn wel reden voor urgentie?

 • U bent slachtoffer van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld.
 • U ontvangt woonkostentoeslag van de gemeente Tilburg, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk.
 • U moet uw eigen woning gedwongen en onverwacht verlaten.
 • U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is.
l

Welke situaties zijn geen reden voor urgentie?

  • Uw relatie eindigt, of is kort geleden geëindigd. Misschien kunt u wel extra inschrijfduur aanvragen.
  • U moet verhuizen in verband met een fysieke beperking. Misschien kunt u een WMO verhuisverklaring aanvragen.
  • U woont in bij familie of vrienden en de situatie is onhoudbaar geworden.
  • U bent zwanger, gaat trouwen of samenwonen.
  • U hebt psychische problemen.
  • U woont permanent op een vakantiepark en dit is niet langer toegestaan.
  • U moet uw woning gedwongen verkopen door eigen schuld of verantwoordelijkheid.
  • Uw huurovereenkomst eindigt of uw verhuurder wilt de woning verkopen.
  • U huurt een tijdelijke woning.
  • Uw woning is in slechte staat en heeft achterstallig onderhoud.
  • U ervaart overlast van uw buren of omgeving.
  • U wilt herenigen met uw partner en/of kinderen uit het buitenland.
  • U wilt terugkeren of bent teruggekeerd uit het buitenland.
  • Uw woning is te klein of te groot. Misschien kunt u van woning ruilen.
  • U wilt dichter bij familie wonen.
  • U komt uit detentie.
  l

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

   Als alle voorwaarden op u van toepassing zijn, kunt u een urgentieaanvraag indienen. Dit betekent niet dat u urgentie toegewezen krijgt. Dit beoordeelt de urgentiecommissie.
  • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie zit die voldoet aan één van de situaties waarin u urgentie kunt aanvragen.
  • U woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
  • U bent buiten uw eigen schuld in deze situatie terechtgekomen.
  • U heeft bewijsstukken die uw situatie ondersteunen.
  • Een woning is daadwerkelijk een oplossing voor uw situatie.
  • U staat ingeschreven bij Woning in Zicht en:
   • U heeft geen blokkade* op uw inschrijving.
   • U staat niet langer dan 115 maanden ingeschreven.
   • Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen is vanaf 01-01-2023 niet hoger dan € 50.000,- voor een 1-persoonshuishouden en     € 55.000,- voor een 2 of meer persoonshuishouden.  

  * Heeft u een blokkade wegens overlast of een huurschuld? Dan controleren we bij de corporatie of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. We vragen of u de helft van de openstaande schuld heeft afbetaald én of er voor de andere helft een goedlopende betaalregeling loopt.

  Urgentieaanvraag indienen

  Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je urgentie aanvragen.

  Aanvullende vragen?

  Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!