voorwaarden

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U bevindt zich in een crisissituatie en een nieuwe woning is de oplossing voor uw probleem. U kunt hiervoor een urgentie-aanvraag doen. Om een aanvraag te kunnen plaatsen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Het is daarom belangrijk dat u onderstaande voorwaarden goed doorleest en alleen urgentie aanvraagt als u daadwerkelijk denkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

l

Als uw situatie voldoet aan een van onderstaande problemen komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor urgentie (aanvinken):

  • Als u uw woning moet verlaten omdat u gaat scheiden (wellicht kunt u wel extra inschrijfduur aanvragen).
  • Als u moet verhuizen in verband met een fysieke beperking (wellicht kunt u een WMO verhuisverklaring aanvragen).
  • Omdat u inwonend bent en niet langer kunt of wilt blijven wonen.
  • Als u zwanger bent, gaat trouwen of wilt gaan samenwonen en u daarvoor een eigen/grotere woning wilt.
  • Psychosociale problemen.
  • En woont permanent op een vakantiepark en permanente bewoning wordt niet langer gedoogd.
  • Gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid.
  • Als het huis dat u huurt verkocht wordt door de eigenaar.
  • Als u een tijdelijke woning bent gaan huren.
  • Slechte staat van de huidige woning (zoals vochtproblemen of ongedierte)
  • Buren- of omgevingsoverlast
  • Hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland
  • Terugkeer uit het buitenland.
  • Een te grote of een te kleine woning.
  • Als u dichter bij familie wilt wonen.
  • Als u uit detentie komt.
  l

  Wanneer komt u wel in aanmerking voor urgentie?

  •  U zit in acute noodsituatie en u bent buiten uw eigen schuld in deze situatie terecht gekomen; én
  • Een woning is ook daadwerkelijk de oplossing voor uw situatie; én
  • U heeft bewijsstukken die uw situatie ondersteunen; én
  • U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht en u heeft geen blokkade op de inschrijving; én
   • U heeft geen blokkade voor fraude, agressie & gevaar of oneigenlijk gebruik op uw inschrijving* ; én
   • Uw inschrijftijd is korter dan 99 maanden (dit is de gemiddelde inschrijfduur in het aanbodmodel). Als u langer ingeschreven staat komt u in aanmerking voor een woning via de normale procedure; én
   • U woont zelfstandig of u heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in; én
   • Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal € 43.575,- per jaar; én
   • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de situaties
     • Als u het slachtoffer bent van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld; óf
     • Als u woonkostentoeslag van de gemeente Tilburg, Alphen – Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk ontvangt óf
     • Als u uw huis onverwacht, gedwongen moet verlaten.

   • *Is uw inschrijving geblokkeerd wegens overlast of een openstaande vordering (schuld) dan wordt, voordat uw urgentieaanvraag beoordeeld wordt door de Urgentiecommissie, gecontroleerd of uw aanvraag in behandeling genomen kan worden. Er wordt onder andere gecontroleerd of minimaal de helft van de openstaande vordering is afgelost en voor de andere helft een goedlopende betaalregeling is. 

  Urgentie-aanvraag indienen

  Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het aanvraagformulier uw verzoek voor urgentie aan ons toezenden.

  Aanvullende vragen?

  Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.