Vacature

De onafhankelijke Urgentiecommissie maakt deel uit van Woning in Zicht: het samenwerkingsverband van de woningcorporaties voor de woonruimteverdeling in de regio Midden Brabant.

Door het verstrijken van de zittingstermijnen zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leden. 

Ben  je maatschappelijk betrokken, objectief, besluitvaardig en nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op via: info@urgentie-commissie.nl

 

Urgentiecommissie

Meer informatie over de commissie.

Urgentie-aanvraag indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het aanvraagformulier uw verzoek voor urgentie aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.