urgentieprocedure

Hoe vraag ik urgentie aan?

Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken die u heeft toe. U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging. Heeft u deze na een week niet ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@urgentie-commissie.nl
Let op: is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze niet in behandeling genomen!

 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De behandeltermijn is zes weken vanaf het moment dat uw complete urgentieaanvraag is ontvangen door de urgentiecommissie, inclusief alle gevraagde bewijsstukken. Houdt u er rekening mee dat als aanvullende informatie opgevraagd dient te worden, de behandeltermijn oploopt.

 

Kost het aanvragen van urgentie geld?

Nee, er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een urgentieaanvraag. Er zijn bedrijven die veel geld vragen om u te helpen bij het aanvragen van urgentie. Als u hulp inschakelt om een urgentieaanvraag in te dienen, vergoeden we de kosten niet.

 

Aan welke corporaties kunt u toegewezen worden?

Let op: MVGM, Mooiland, Woonzorg en WonenBreburg Breda behoren niet tot deze urgentiecommissie. 

Wat als ik urgentie krijg toegekend?

De woningcorporatie die u begeleidt, nodigt u uit voor een gesprek. Na dat gesprek gaat de woningcorporatie op zoek naar een woning die past bij uw situatie. Binnen zes maanden krijgt u een passende aanbieding. Weigert u een woning die de woningcorporatie u aanbiedt? Dan vervalt uw urgentie.

 

Wat als ik al extra inschrijfduur krijg?

Bevindt u zich in de situatie waarbij u het slachtoffer bent van huiselijk geweld en u kunt dit aantonen? Dan kunt u ook urgentie aanvragen. Als u urgentie krijgt, komt de extra inschrijfduur te vervallen.

Reglement

Hier kunt u het reglement van de urgentiecommissie inzien.

Privacyverklaring

Met uw aanvraag stuurt u ook persoonsgegevens mee. Wat doen wij met uw gegevens en hoe beschermen wij deze? Deze vragen beantwoorden we in de privacyverklaring.

Jaarverslag

Hier kunt u het jaaroverzicht bekijken.

Urgentieaanvraag indienen

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je urgentie aanvragen.

Aanvullende vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!