urgentiecommissie

De leden van de onafhankelijke urgentiecommissie hebben geen binding met de aangesloten woningcorporaties of Woning in Zicht. De commissie beoordeelt de aanvraag op grond van de gestelde voorwaarden en urgentieprocedure.

Wie zijn wij

R

Voorzitter

Mevr. Y. van den Braken

R

Vice-voorzitter

Dhr. L. Bogers

R

Lid

Mevr. Y. Meijer

R

Lid

Mevr. L. Gremmen

Reglement

De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement. Hier kunt u het reglement van de urgentiecommissie inzien.

Privacyverklaring

Met uw aanvraag stuurt u ook persoonsgegevens mee. Wat doen wij met uw gegevens en hoe beschermen wij deze? Deze vragen beantwoorden we in de privacyverklaring.

Jaarverslag

Hier kunt u het jaaroverzicht bekijken.

Urgentieaanvraag indienen

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u urgentie aanvragen.

Aanvullende vragen?

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.