Urgentie aanvragen


URGENTIE AANVRAAGPersoonsgegevensInschrijving Woning in Zicht


Voor kinderen hoeft u geen inkomensverklaring toe te voegen.

WoonsituatieBewijsstukken toevoegen
Afronden aanvraags

LET OP

Er zijn bedrijven die veel geld vragen om u te helpen bij het aanvragen van urgentie. Deze bedrijven beweren dat u in aanmerking komt voor urgentie. Kijk goed naar onze voorwaarden. Als u daar niet aan voldoet, heeft een urgentieaanvraag geen zin. Wij vragen géén kosten voor het aanvragen van urgentie.

u

HULP NODIG?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van urgentie? Dan kunnen mensen gebruik maken van vrijwilligers in de verschillende wijken.

Lukt het niet om de aanvraag digitaal te verzenden? Dan kunt u de aanvraag ook per post opsturen.
Urgentiecommissie | Postbus 29 | 5000 AA Tilburg

Aanvullende vragen?

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.