Aanvraagformulier urgentie

U bevindt zich in een crisissituatie en een nieuwe woning is de oplossing voor uw probleem.
Hiervoor hebben we voorwaarden opgesteld.
Het is belangrijk dat u dit aanvraagformulier goed doorleest en alleen urgentie aanvraagt als u
daadwerkelijk denkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

U vult hiervoor onderstaand formulier in.

Let op! Er zijn bedrijven die veel geld vragen om u te helpen bij het aanvragen van urgentie. Deze bedrijven hebben géén werkrelatie met de onafhankelijke Urgentiecommissie. De urgentieaanvragen die deze bedrijven indienen, behandelen we op dezelfde manier als andere aanvragen. Het aanvragen van urgentie gaat niet sneller. Het kost u wel (extra) geld. Kijk goed naar onze voorwaarden. Als u daar niet aan voldoet, heeft een urgentieaanvraag geen zin. We vragen geen kosten voor het aanvragen van urgentie.

 • Deze organisaties hebben niets te maken met de onafhankelijke Urgentiecommissie.
 • Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een urgentieaanvraag. Als u hulp inschakelt om een urgentieaanvraag in te dienen, vergoeden we de kosten niet.
 • En het inschakelen van een tussenpartij levert ook geen tijdwinst op.

Alleen als u aan de voorwaarden voldoet kunt u urgentie aanvragen. U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging.

Voorwaarden:

 • U zit in acute noodsituatie en u bent buiten uw eigen schuld in deze situatie terecht gekomen; én
 • Een woning is ook daadwerkelijk de oplossing voor uw situatie; én
 • U heeft bewijsstukken die uw situatie ondersteunen; én
 • U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht; én
  • U heeft geen blokkade voor fraude, agressie & gevaar of oneigenlijk gebruik op uw inschrijving* ; én
  • Uw inschrijftijd is korter dan 99 maanden (dit is de gemiddelde inschrijfduur in het aanbodmodel). Als u langer ingeschreven staat komt u in aanmerking voor een woning via de normale procedure; én
  • U woont zelfstandig of u heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in; én
  • Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal € 43.575,- per jaar.

   *Is uw inschrijving geblokkeerd wegens overlast of een openstaande vordering (schuld) dan wordt, voordat uw urgentieaanvraag beoordeeld wordt door de Urgentiecommissie, gecontroleerd of uw aanvraag in behandeling genomen kan worden. Er wordt onder andere gecontroleerd of minimaal de helft van de openstaande vordering is afgelost en voor de andere helft een goedlopende betaalregeling is.

   

   

  Start aanvraag

  Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u hieronder de aanvraag verder invullen. Doorloop alle vragen en volg de instructies goed op. Een incomplete aanvraag wordt niet in behandeling genomen.


  URGENTIE AANVRAAG

  AANTAL PERSONEN  Uw aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als van alle volwassenen (muv uw kinderen) de inkomensverklaringen zijn toegevoegd.*


  U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging. Heeft u deze na een week niet ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@urgentie-commissie.nl

  Let op: is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze niet in behandeling genomen!


  u

  HULP NODIG?

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van urgentie? Dan kunnen mensen gebruik maken van vrijwilligers in de verschillende wijken.

  Indien u niet in de gelegenheid bent de aanvraag digitaal aan ons toe te zenden dan kan dit, als uitzondering, per post. Ook hier geldt indien het formulier niet volledig ingevuld is, wordt deze niet in behandeling genomen. 
  Urgentiecommissie | Postbus 29 | 5000 AA | Tilburg

  Aanvullende vragen?

  Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.