Welkom bij de Urgentiecommissie
Woningcorporaties regio Midden-Brabant. 

Moet u uw woning gedwongen verlaten of zijn uw woonlasten te hoog en ontvangt u daarom woonkostentoeslag?
Of heeft u te maken met structureel geweld?
Dan kunt u bij ons een aanvraag voor urgentie indienen.
Wanneer u urgentie van ons krijgt, zoekt een van de aangesloten woningcorporaties een woning voor u.

Uiteraard hebben wij voorwaarden opgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
Deze voorwaarden vindt u hier verder uitgelegd op de website.

Let op! Er bereiken ons signalen dat er organisaties zijn die veel geld vragen voor ondersteuning bij het indienen van een urgentieaanvraag. Deze organisaties hebben niets te maken met de onafhankelijke Urgentiecommissie. Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een urgentieaanvraag. En het inschakelen van een tussenpartij levert ook geen tijdwinst op.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Om urgentie aan te kunnen vragen moet u als eerste voldoen aan de gestelde voorwaarden. Is dit het geval? Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg alle bewijsstukken die u heeft toe.

U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging. Heeft u deze na een week niet ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@urgentie-commissie.nl

Let op: is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze retour gestuurd en dus niet in behandeling genomen!

Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet, komt u niet in aanmerking voor urgentie. Het is daarom belangrijk dat u het aanvraagformulier goed doorleest en alleen urgentie aanvraagt als u daadwerkelijk denkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

Urgentie-aanvraag indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het aanvraagformulier uw verzoek voor urgentie aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.